Onderwerp: Bezoek-historie

Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling Beplantingen per 1 januari 1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door D.H. van Putten

 

Samenvatting

Overzicht van de oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. De gegevens zijn bijgewerkt tot 1 januari 1978 en hebben betrekking op de bruto-oppervlakte en slaan uitsluitend op objecten in beheer bij de afdeling Beplantingen in het landelijk gebied.

 

Annotatie

4, [2] p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-162 Abb)

Naar boven