Onderwerp: Bezoek-historie

Nota omtrent de mogelijkheid van een zoute kwel uit zeer groote diepte in het IJsselmeer
Publicatiedatum:01-01-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Waterloopkundige Dienst (RWS, ZZW); J.P. Thijsse

 

Samenvatting

Verklarend onderzoek naar het voorkomen in diepere lagen van hoge zoutgehalten in het zuidoostelijk deel van het IJsselmeer op basis van bodemkundige waarnemingen.

 

Annotatie

18 p.
(Nota / ZZW ; 116)

Naar boven