Onderwerp: Bezoek-historie

Nota met betrekking tot de overdracht van Rijkseigendommen in eigendom, beheer en onderhoud aan het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Er wordt achtereenvolgens ingegaan op: omvang van de overdracht, wijze van overdracht, voorwaarden van overdracht, tijdstippen van overdracht, budgettaire aspecten van de overdracht, werkwijze te volgen bij de overdracht en afwerkingsprogramma.

 

Annotatie

[14] p.
Met samenvatting

Naar boven