Onderwerp: Bezoek-historie

Nota langzaamverkeerswegen en fietspaden in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Evaluatie ten aanzien van het ontsluitende en doorgaande wegennet in het landelijk gebied van Flevoland. Tevens wordt nagegaan in hoeverre aanvullingen ten behoeve van langzaamverkeer noodzakelijk zijn om te komen tot een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.

 

Annotatie

22 p.
ill., krt.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 293)
Met samenvatting

Naar boven