Onderwerp: Bezoek-historie

Nota inzake verhoging Zuider-Oeverdijk (Wieringen)
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Beschrijving van een aantal mogelijkheden tot dijkverhoging om tot een zo goed mogelijke oplossing ter verhoging en verzwaring van de bestaande Zuider-Oeverdijk en de aansluiting met de waterkering van de Afsluitdijk te komen.

 

Annotatie

3 p.
tek.
4 bijl.
(Nota / ZZW ; 256)

Naar boven