Onderwerp: Bezoek-historie

Nota inhoudende opmerkingen naar aanleiding van het "Verslag van de commissie van ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van den Provincialen Waterstaat van Noordholland, van Zuid-Holland en van Utrecht, onder leiding van den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat inzake normalisatie van de Nederlandsche Vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche laagvlakte in het bijzonder (1932)"
Publicatiedatum:01-01-1933

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

 

Annotatie

21 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; nr. 73)

Naar boven