Onderwerp: Bezoek-historie

Nota hulpmiddelen voor het onderhoud van de kunstwerken in de afsluiting
Publicatiedatum:01-01-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); W. Kamp

 

Samenvatting

Onderzoek naar de huidige staat van de gerealiseerde onderhoudsmiddelen voor de beweegbare ijzeren waterkeeringen van de uitwateringssluizen en de nog uit te voeren uitbreiding wat betreft de droogzetting van de sluiskokers. Voor de schutsluizen zijn uitgewerkte ontwerpvoorstellen (incl. kostenberaming) met werktekeningen (bijlagen) gemaakt.

 

Annotatie

32 p.
ill.
13 bijl.
(Nota / ZZW ; 120)

Naar boven