Onderwerp: Bezoek-historie

Nota, bevattende gegevens betreffende den eventueelen bouw van een schutsluis bij Kuinre
Publicatiedatum:01-01-1941

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Beschouwing van het belang van de haven van Kuinre voor de binnen- en buitenscheepvaart in de loop der tijd en na drooglegging van de Noordoostpolder in verband met een mogelijke toegangssluisverbinding naar de betreffende polder. De intensiteit van de binnenvaart op de rivieren Linde en Tjonger is te laag, terwijl de vaarroutes via Lemmer en Vollenhove voldoende zijn voor de bereikbaarheid van de polder en IJsselmeer, zodat een extra toegangssluis wordt afgeraden.

 

Annotatie

6, 30 p.
5 bijl.
(Nota / ZZW ; 145)
Bevat ook: Enkele hoofdpunten, betrekking hebbende op den eventueelen bouw van een toegangssluis naar den Noordoostelijken polder te Kuinre / V. de Blocq van Kuffeler.

Naar boven