Onderwerp: Bezoek-historie

Nota bevattende eene voorloopige vergelijking tusschen de dijksrichtingen van Wieringen naar Piaam en van Wieringen naar Zurig
Publicatiedatum:01-01-1923

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[V.J.P. de Blocq van Kuffeler; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken]

 

Annotatie

15 p.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; nr. 26)

Naar boven