Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende het sluiten van den meerdijk van den Noordoostelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1940

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); F.J.B.G. Geers, F.L. van der Bom, J.P. Mazure

 

Samenvatting

Stand van zaken rond het voltooien van de bedijking van de Noordoostpolder, alvorens met het leegmalen kan worden begonnen. De gevolgen voor de waterbeheersing, afwatering, scheepvaart en kunstwerken (te Lemmer en Kadoelen) komen aan de orde.

 

Annotatie

7 p.
(Nota / ZZW ; 139)
Bevat tijdschema.

Naar boven