Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheid van opheffing der bezwaren voor de beweging der deuren in de Uitwateringssluizen te Den Oever, tengevolge van zandneerslag achter den drempel
Publicatiedatum:01-01-1931

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; [P.Ph. Jansen

 

Annotatie

4 p.
fig.
(Nota / ZZW)

Naar boven