Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende het civiel-technische gedeelte van het herstelplan voor het randgebied van de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken] (RWS, ZZW); door C.H. de Jong

 

Samenvatting

In het randgebied van de Noordoostpolder tussen Lemmer en Blokzijl komen verdrogingsverschijnselen voor. In verband hiermee worden de op waterstaatkundig gebied te treffen voorzieningen behandeld, echter met deze beperking, dat alleen de verbetering van de waterhuishouding (zowel toe- als afvoer) via de primaire en secundaire leidingen en de daarmee verband houdende kunstwerken ter sprake komt. Voorts beperkt het onderhavige rapport zich tot de plannen voor de - uiteraard binnen de "rode" lijn gelegen - polders, waar landbouwkundige schade is opgetreden; deze liggen in de provincies Friesland en Overijssel. Na het aangeven van de richtlijnen, die bij het vaststellen van de plannen voor de diverse polders zijn aangehouden, wordt de uitwerking van deze plannen en het stadium waarin deze zich bevinden voor iedere polder afzonderlijk besproken. Besloten wordt met enkele opmerkingen over de uitvoering.

 

Annotatie

9 p.
tab.
5 bijl. (Alleen bijlage 4 aanwezig!)
(Nota / ZZW ; 195)

Naar boven