Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de vraag: Verdient het aanbeveling om met het droogmalen van den noordoostelijken polder voort te gaan?
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

 

Samenvatting

Met het oog op de werkgelegenheid en de te verwachten voedselvoorzieningsfunctie is het voortzetten van droogmaking en ontginning van de Noordoostpolder van groot belang.

 

Annotatie

7 p.
(Nota / ZZW ; 157B)

Naar boven