Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de vegetatie der Makkumer-, Piamer-, en Workumerwaarden
Publicatiedatum:01-01-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[L.A.A.E. van Eerde]

 

Samenvatting

Er wordt nagegaan op welke wijze een vegetatie op de waarden gelegen ten westen van Workum en Makkum bevorderd zou kunnen worden en of hiertoe een bedijking absoluut noodzakelijk moet worden geacht. Tot het verkrijgen van inzicht hiertoe, werd eerst nagegaan hoe de toestand momenteel op deze waarden is.

 

Annotatie

6 p.

Naar boven