Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de mogelijkheid van voortzetting van de inrichting van den Noordoostelijken polder onder de huidige omstandigheden
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); S. Smeding, van Kuffeler

 

Samenvatting

Stand van zaken met betrekking tot het in cultuur brengen van de gronden van de Noordoostpolder. In de voorbereidingsfase zijn een goede waterafvoer en toegankelijkheid van de gronden middels een wegennet noodzakelijk. De huisvesting van arbeiders vereist ook de nodige voorzieningen.

 

Annotatie

6 p.
(Nota / ZZW ; 157)

Naar boven