Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de loozing van het door de zuidelijke polders uitgeslagen water
Publicatiedatum:01-01-1941

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; van Kuffeler

 

Samenvatting

Nadere beschouwing van de in het Algemeen Plan voor den Zuidwestelijken polder genoemde richtlijn voor lozing van het opgemalen polderwater via het IJmeer en het Noordzeekanaal. Gezien het belang van het IJsselmeer voor de drinkwatervoorziening en landbouw is lozing van water met een hoger zoutgehalte hierin alleen in perioden van groot waterbezwaar aan te bevelen.

 

Annotatie

5 p.
(Nota / ZZW ; 152)

Naar boven