Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de inrichting van den Noordoostelijken Polder (verkavelingsplan)
Publicatiedatum:01-01-1938

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); Van Kuffeler

 

Samenvatting

Beschrijving van de grondslagen en richtlijnen, waarlangs de ruimtelijke ordening in de Noordoostpolder zich zal gaan ontwikkelen. Het groootst deel kent landbouw als bestemming. Verder komen de infrastructuur van waterwegen en landwegen aan de orde, naast de verspreiding van de bevolking inéén hoofdplaats en een aantal dorpskernen met daarbijbehorende voorzieningen.

 

Annotatie

25 p.
4 bijl.
(Nota / ZZW ; 131)

Naar boven