Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de ervaringen opgedaan tijdens en na den bouw van de gemalen en toegangssluizen van den Noordoostelijken Polder
Publicatiedatum:01-01-1945

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Minsterie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; door N.J. Meyer

 

Samenvatting

Opmerkingen en adviezen rond de uitvoering van de bouwbestekken voor de gemalen en sluizen bij Lemmer, Voorst en Urk ten behoeve van de waterbeheersing van de Noordoostpolder. Behandeld worden de toegepaste werkwijzen, de gebruikte materialen, de beheersing van de kosten en toezicht en controle.

 

Annotatie

29 p.
bijl.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; 175)

Naar boven