Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de bewoning van den Noordoostelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1938

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); [F.L. van der Bom

 

Samenvatting

In verband met het ontwerp van een inrichtingsplan voor de Noordoostpolder is het van belang om vooraf te weten: de totale grootte van de te verwachten bevolking ; de verdeling ervan over het platteland ; de woonkernen, aantal, omvang en ligging van die woonkernen.

 

Annotatie

17 p.
(Nota / ZZW ; 130)

Naar boven