Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren
Publicatiedatum:01-01-1921

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); [J.C. Pannekoek]

 

Samenvatting

Inhoud: Berekening van de te overwinnen weerstanden; Berekening van de stroomsnelheid, waarbij de deur in beweging zal komen; Berekening van de hydrodynamische druk; Berekening van de hydrostatische druk; Vergelijking van de stuwkromme; Bepaling van de vergelijking der koppels door het opgestuwde water op de deur uitgeoefend; Bepaling van de totale grootte der koppels door de hydrostatische druk en door de hydrodynamische druk opgewekt; Bepaling van de formule voor het berekenen van de levende kracht der dichtslaande deur; Beschouwingen betreffende de mogelijkheid van wakers of tijdwachters met automatisch werkende electrische reminrichting; Conclusies inzake deurbeweging van ir. H.M.W. Werker.

 

Annotatie

65 p.
fig., tab.
(Nota / ZZW ; 11)
Met lit. opg.

Naar boven