Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de algemene inrichting van de scheepvaartsluis op de Houtrib
Publicatiedatum:01-01-1948

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door J.C. le Nobel

 

Samenvatting

De scheepvaartsluis, waarvan de algemene inrichting in deze nota wordt besproken, betreft de sluis, welke is geprojecteerd in de noordelijke afsluiting van het Middenkanaal tussen de zuidelijke polders in het IJsselmeer (Houtribsluizen), welke afsluiting nodig is als waterscheiding tussen het op het IJmeerpeil gelegen Middenkanaal en het klein-IJsselmeer. BIj het bepalen van de algemene inrichting van een schutsluis, vragen de volgende punten de aandacht: scheepvaarteisen; waterstanden ter weerszijden van de sluis; wegverkeerseisen; keuze van de beweegbare waterkeringen.

 

Annotatie

16 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 192)

Naar boven