Onderwerp: Bezoek-historie

Nota A. Het tracé van den Ringdijk II : Dijkvak Urk - Overijssel
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der] Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Bureau Noordoostelijken Polder; [J.G. Schilthuis

 

Annotatie

[97] p.
tab.
(Nota / ZZW ; nr. 101)

Naar boven