Onderwerp: Bezoek-historie

Noordoostelijke polders : aansluiting aan Overijssel
Publicatiedatum:01-01-1930

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door J.G. Schilthuis

 

Annotatie

83 p.
8 kaarten (o.a. Voorloopig verkavelingsplan ; Overzicht der tot het aanbevolen ontwerp behoorende werken ; Gemiddelde profielen dijken)
(Nota / Dienst der Zuiderzeewerken ; nr. 63 A)

Naar boven