Onderwerp: Bezoek-historie

Een nieuwe bedrijfsopzet voor het spuitvrije bedrijf NZ 27
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door de werkgroep NZ 27

 

Samenvatting

Er wordt verslag gedaan van een nieuw vruchtopvolgingsplan voor het spuitvrije bedrijf NZ 27 van de RIJP. Dit bedrijf is bedoeld om na te gaan of, en zo ja hoe, landbouwgrond kan worden ontgonnen zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Aanvankelijk werd ten dele ook geen gebruik gemaakt van kunstmest.

 

Annotatie

7 p.
krt., tab.
(RIJP-rapport ; 1977-25 Abw)

Naar boven