Onderwerp: Bezoek-historie

Zand- en schelpenwinning Waddenzee : jaarverslag 1994
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), Dienstkring Waddenzee-west; J. Visser

 

Samenvatting

Bevat overzichten van: a. Schelpenwinning: -gewonnen in het laatste decennium -winning op Waddenzee per kombergingsgebied -hoeveelheden per losplaats uit Marsdiep, Zeegat v/h Vlie, Zeegat van Ameland, Friesche Zeegat en de Lauwers b. Zandwinning: -overzicht zandwinning vanaf 1984 -ontwikkeling per kombergingsgebied -hoeveelheden per losplaats uit Marsdiep, Zeegat v/h Vlie, Zeegat van Ameland, Friesche Zeegat en de Lauwers

 

Annotatie

9 p.
overz., bijl.
Bladen zijn éénzijdig bedrukt

Naar boven