Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting op de vegetatiekaart Boschplaat-Terschelling : op basis van false-colour luchtfoto's 1991
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); [Projectbegeleider: P.J.M.Melman]

 

Samenvatting

Bevat een toelichting op de kartering van een deel van de Boschplaat op het eiland Terschelling. De toelichting geeft een verkorte beschrijving van de werkzaamheden, resultaten en legenda-eenheden. De toelichting vergemakkelijkt de kaart-interpretatie en geeft de benodigde achtergrondinformatie voor wat betreft de gehanteerde criteria, standaardwerkwijze en afwijkingen hiervan. Bijlage 1 bevat een beschrijving van de karteermethode, welke inzicht geeft in de gehanteerde werkwijze.

 

Annotatie

21 p.
bijl., ill., tab.
Met losse krt.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland
MDGAT-95-46
MD-GAT-1995-46
Met lit. opg.
Bijlage 1: Methode : Procedure en methodiek voor de vegetatiekartering

Naar boven