Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Ameland-Oost 1993 op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); A.M. de Meulmeester, J.A.M. Janssen& M.J. Gutter

 

Samenvatting

De kartering van Ameland-Oost wordt op basis van luchtfoto's uit 1993 besproken. Deze kartering dient als vergelijkingsmateriaal met eerdere en volgende karteringen, waarbij vegetatie-veranderingen worden geanalyseerd. Zij wordt tevens gebruikt bij het onderzoek naar de effecten van bodemdaling van de vegetatie op kwelders en in duinvalleien. Als gevolg van aardaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is het voorgaande actueel, omdat in een periode van 20 jaar een bodemdaling wordt verwacht van ca. 26 centimeter.

 

Annotatie

53 p.
foto's
9 tabellen en 5 kaarten
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN)
Projektnr. 3284
MDGAE-9851

Naar boven