Onderwerp: Bezoek-historie

Taakbeschrijving en -vervulling van de Meet- en Adviesdienst in de Directie Groningen
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR), Meet- en Adviesdienst

 

Samenvatting

In deze notitie wordt ten eerste de taak van de Meet- en Adviesdienst te Delfzijl beschreven: De afdeling Meet- en Adviesdienst van de Directie Groningen heeft tot taak om binnen het toegewezen werkgebied met metingen en het technisch-wetenschappelijk uitwerken daarvan ten behoeve van de beleidsvoorbereiding in deze directie en in de Directie Friesland te adviseren over de waterstaatkundige toestand en in het bijzonder over waterbouwkundige plannen. Vervolgens wordt het werkgebied beschreven, de relatie met Duitsland en structuur van de organisatie. Tenslotte worden vaartuigen, werkplaatsen, meetinstrumenten en projecten genoemd.

 

Annotatie

5 p.
bijl.

Naar boven