Onderwerp: Bezoek-historie

Seiches in de Eemshaven
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR), Meet- en Adviesdienst; [R. Akkerman, W. Schuur

 

Samenvatting

Seiches zijn de opslingeringen van het wateroppervlak die in een haven kunnen ontstaan ten gevolge van externe oscillaties met een periode gelijk of ongeveer gelijk aan de eigen frequentie van de haven of een bovenharmonische hiervan. In het kader van de aanlanding van LNG-tankers in de Eemshaven is een globaal overzicht van het voorkomen van seiches samengesteld. Dit met het doel om de verschijnselen die zich kunnen voordoen tijdens het verblijf in de Eemshaven te beschrijven en randvoorwaarden te geven waaraan de aanlegplaats moet voldoen.

 

Annotatie

4 p.
tab.
Notitie 80-5

Naar boven