Onderwerp: Bezoek-historie

Reglement voor de Aanbesteding van Dienstverlening : RAD-1998
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Steunpunt Opdrachtgeverschap

 

Samenvatting

In een poging in een leemte te voorzien en om binnen Rijkswaterstaat aanbestedingsvoorschriften voor Diensten te harmoniseren en teneinde als Rijkswaterstaat bij aanbestedingen als eenheid naar buiten te treden, is het onderhavige reglement opgesteld. het bevat voor het merendeel de bepalingen van het UAR-EG1991, toegespitst op dienstverleningsopdrachten en waar nodig aangepast aan bepalingen van de Dienstenrichtlijn.

 

Annotatie

46 p.
Met errata
Opvolger van het UUR 1990
VERVALLEN EN VERVANGEN DOOR: ARW 2005

Naar boven