Onderwerp: Bezoek-historie

De schorren van de Westerschelde 1990/1993 : Overzichtskaarten van de vegetatie met begeleidende rapportage
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.R. von Asmuth, E.R. Stenfert-Steehouwer; RWS, Meetkundige Dienst; J.M. Reitsma; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

De vegetatiekartering is uitgevoerd in het kader van het landelijk monitoringprogramma VEGWAD. Nevendoel is het vastleggen van eventuele effecten van baggerwerkzaamheden in de Westerschelde. Het gekarteerde gebied is het buitendijkse gebied langs de Westerschelde, met een oppervlakte van 2700 ha. Het merendeel bestaat uit schor en het overige oppervlak uit vrijwel onbegroeid slik. In hoofdzaak gaat het om zilte tot brakke begroeiingen, plaatselijk komen kleine oppervlaktes duinvegetatie voor.

 

Annotatie

18 p.
bijl.
Rapportnr. MD-GAT 9623
Met krt.
Met lit. opg.
Opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Zeeland

Naar boven