Onderwerp: Bezoek-historie

Nederlandsche Waddengebied : overzicht van de rapporten tot 1 augustus 1941
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Studiedienst Hoorn]

 

Samenvatting

Er wordt niet alleen een overzicht gegeven van de door het arrondissement en de noordelijke afdeling van de Studiedienst in Hoorn opgemaakte rapporten, maar ook een korte samenvatting. Ook van andere - in overleg of in samenwerking met genoemde diensten opgemaakte nota's - waarin een meer of minder groot deel van het Waddengebied wordt behandeld - zijn nota's opgenomen Naast een resumé van hetgeen in rapporten is vastgelegd, wordt in kaartvorm een overzicht van de verschillende door de Studiedienst in Hoorn bemeten meetpunten gegeven

 

Annotatie

72 p.
krt.
Bladen zijn éénzijdig bedrukt

Naar boven