Onderwerp: Bezoek-historie

Zeedijken in een breder perspectief : onderzoek in het kader van het project Blauwe Delta : afstudeerrapport
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. van Pijkeren; Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Vakgroep Waterbouwkunde

 

Samenvatting

Doel van dit afstudeerwerk is tweeledig en luidt: 1. Het inventariseren en ontwikkelen en ontwikkelen van flexibele en duurzame alternatieven voor het verbeteren van de zeedijken in Zeeland om hogere belastingen te kunnen keren, waarbij tevens ruimte is voor andere functies op en rond de waterkering. 2. Het opstellen van een probalistisch model om de toepasbaarheid te kunnen toetsen van de uit het voorgaande geselecteerde meest veelbelovende alternatieven, op de potientiële locaties langs de Ooster- en Westerschelde.

 

Annotatie

83 p.
bijl., ill.
Met losse bijlagerap.
Met samenv.
Met lit.opg.
In opdracht van/in samenwerking met : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Waterkeren
In de afstudeercommissie zat een medewerker van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
HOOFDRAPPORT ontbreekt
K1898 ZL Uitleenbaar

Naar boven