Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking Watertoets : waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten : bestuurlijke notitie watertoets
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

De watertoets is een instrument waarmee plannen worden getoetst op de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het water in Nederland meer ruimte te geven.

 

Annotatie

42 p.
bijl., tab.

Naar boven