Onderwerp: Bezoek-historie

Factsheet Verruiming Twentekanalen, fase 2 : grondwaterbeheersing
Publicatiedatum:01-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Dijkema, N. van der Hoek ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Het gebied rondom de Twentekanalen is van nature ‘kwelgevoelig’. Een groot stuk van het kanaal ligt namelijk hoger dan de omgeving. We spreken van kwel als het kanaalwater door de waterbodem naar naastgelegen percelen stroomt. Eerdere baggerwerkzaamheden in 2010 leidden tot overmatige kwel en daarmee overlast in de omgeving. Voor de verruiming van de Twentekanalen treft Rijkswaterstaat daarom maatregelen om overlast door grondwater te beheersen.

 

Annotatie

2 p.
ill.
Documentnr.: ON0420SB369

Naar boven