Onderwerp: Bezoek-historie

Factsheet Verruiming Twentekanalen, fase 2 : vlotte en veilige doorvaart over de Twentekanalen : algemene projectinformatie
Publicatiedatum:01-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Dijkema, N. van der Hoek ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

De Twentekanalen zijn belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks vlotter en veiliger varen op de Twentekanalen. De havens zijn door de verruiming beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid.

 

Annotatie

4 p.
ill.
Documentnr.: ON0420SB368

Naar boven