Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen Vaarwegen 2020
Publicatiedatum:31-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

O.C. Koedijk ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

De Richtlijnen Vaarwegen zijn sinds 1996 het kader binnen en buiten RWS voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen, bruggen, sluizen en overnachtingshavens. Aanleiding voor de herziening van de Richtlijnen Vaarwegen 2017 was de uitbreiding met rivieren, hetgeen mogelijk werd na meerjarig onderzoek door het Marin en Deltares. De Richtlijnen Vaarwegen 2020 zijn breed afgestemd binnen en buiten RWS, zoals te doen gebruikelijk. Ze staan vooral ten dienste van vaarwegbeheerders, IPM-teams voor aanleg en onderhoudsprojecten, vergunningverleners en ingenieursbureaus. Met de vaststelling van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 komen de Richtlijnen Vaarwegen 2017 te vervallen.

 

Annotatie

212 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Met trefwoordenregister
ISBN 9789090334233

Naar boven