Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren
Publicatiedatum:20-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) ; Royal HaskoningDHV, J. Bakker, J. Fiselier ; B2Consultancy, B. Botman

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV en B2Consultancy hebben gezamenlijk de Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren opgesteld vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van grote wateren. De handreiking geeft handen en voeten aan de begrippen natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten en laat zien hoe we ecosysteemdiensten kunnen integreren in de plan- en besluitvorming voor grote wateren (via MER en MKBA). De handreiking geeft een beschrijving van de inhoudelijke stappen, de processtappen en twee voorbeelduitwerkingen voor het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen.

 

Annotatie

173 p.
ill.

Naar boven