Onderwerp: Bezoek-historie

Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar
Publicatiedatum:19-10-1964

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Spaargaren; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling

 

Annotatie

1,[4] p.
bijl., ill.,
Nota (DDWT) W-743

Naar boven