Onderwerp: Bezoek-historie

Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap
Publicatiedatum:01-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. Spijker, H.W. Elbersen, I. Vural Gursel, B.J.W. Lerink ; Wageningen University Research (WUR)

 

Samenvatting

Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes. Dit rapport schetst een beeld van de huidige afzet van houtige biomassa uit landschap. Voorts wordt een classificatie geschetst van houttoepassingen naar functionaliteit en wordt ingegaan op de toepassing van hout als zaaghout, vezeltoepassingen, monomere toepassingen en energie-toepassingen. Tenslotte schetst het rapport een handelingsperspectief voor producenten, verwerkers en afnemers van hout uit landschap en betrokken overheden om te komen tot duurzamere toepassingen van dit hout.

 

Annotatie

42 p.
bijl., ill.
Met lit.opg
Met ref.
Rapport 2991
ISSN 1566-7197 [15667197]
In opdracht van en gefinancieerd door Rijkswaterstaat Infrastructuur en Milieu (RWS)

Naar boven