Onderwerp: Bezoek-historie

Factsheets behorend bij Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2020
Publicatiedatum:01-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van betreffende projecten

 

Samenvatting

WNZ DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

 

Annotatie

In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, publicatiedatum 19 Juni 2020. Het betreft factsheets voor onderstaande projecten: • Factsheet zaakID 31103897 – Tilburg 3 • Factsheet zaakID 31118932 – DBM instandhouding veerhavens • Factsheet zaakID 31121608 en 31112397 en 31109375 - Ring Utrecht • Factsheet zaakID 31121609 - Bediening en Besturing Maasobjecten • Factsheet zaakID 31127077 - N33 midden • Factsheet zaakID 31127608 en 31087901- A27 Houten Hooipolder - contract Zuid en Noord • Factsheet zaakID 31132716 – N35 Nijverdag-Wierden • Factsheet zaakID 31138697 - Renovatie Krammersluizen • Factsheet zaakID 31146484 - Renovatie Princes Marijkesluis • Factsheet zaakID 31148367 - • Factsheet zaakID 31146554 - Renovatie IJsselbruggen A12 - Groot onderhoud 10 bruggen Zeeland • Factsheet zaakID 31150507 - GVO 2022-2023 • Factsheet zaakID 31151121- A2 't Vonderen – Kerensheide • Factsheet zaakID 31156823 – A1 Apeldoorn Zuid – Twello • Factsheet zaakID 31157041 – Vast onderhoud wegen

Naar boven