Onderwerp: Bezoek-historie

[Factsheet] Aanleg extra rijstrook op A73 [RW73] bij knooppunt Zaarderheiken : ontwerptracebesluit
Publicatiedatum:12-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Jeroen Stein ; Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)]

 

Samenvatting

Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken, omdat er maar één doorgaande rijstrook is. Rijkswaterstaat legt met medefinanciering door de provincie Limburg op de oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van circa 2 km aan om de doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren

De verbreding van de oostelijke parallelbaan met een extra rijstrook leidt nauwelijks tot extra geluidhinder voor omwonenden. Bij knooppunt Zaarderheiken is, los van de verbreding van de parallelbaan, sprake van een

‘nalevingsknelpunt geluid’

. In het OTB is bezien of naast de reeds aanwezige geluidsmaatregelen getroffen tussen 2012 en 2018 nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. Met de vaststelling van het tracébesluit zal niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt geluid op de A73 bij Venlo.

 

Annotatie

2 p.
ill.
ZN0620ZB134

Naar boven