Onderwerp: Bezoek-historie

De multimodale hub en Rijkswaterstaat : een verkenning naar de link tussen het hoofdwegennet en duurzame stedelijke mobiliteit
Publicatiedatum:09-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Hoekstra, K. van der Linden, E. Verroen, A. Tromp, K. Arntzen, H. Jansen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; T. Venhoeven, VenhoevenCS architecture+urbanism

 

Annotatie

60 p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven