Onderwerp: Bezoek-historie

Hoe is de verdeling van de maximum eb- en vloeddebieten over het noordelijk sluitgat en de Haringvlietsluizen tijdens de sluiting van het noordelijk sluitgat in de verschillende sluitingsfasen.
Publicatiedatum:03-12-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Langeweg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling, Bureau Hellevoetsluis

 

Annotatie

5 p.
ill., bijl.
Vergelijking van Deltarproeven met proeven hydraulisch model (aanvulling nota W.910)
Nota (DDWT) W-69.119

Naar boven