Onderwerp: Bezoek-historie

Verplaatsing meetlocatie Bijsselse beek
Publicatiedatum:01-12-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging District Noord

 

Samenvatting

De Bijsselse Beek voert het water af u i t het stroomgebied van de Bijsselse Beek op het randmeer. De afvoer van de beek is een bijdrage als aanvoerpost op de water- en stoffenbalans van het Veluwemeer en het Drontermeer. In 1949 is door de Rijkswaterstaat besloten een meetvoorziening te treffen in de Bijsselse Beek voor de bepaling van de waterbalans ten behoeve van het toekomstige waterbeheet in dit randmeer. Hiertoe is een meetbrug over de beek aangebracht nabij de camping "De oude Pol".

 

Annotatie

6 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
WWNO-N-84.008

Naar boven