Onderwerp: Bezoek-historie

Planning 19... directie Waterhuishouding en Waterbeweging district noord
Publicatiedatum:01-12-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Noord

 

Samenvatting

Werkzaamheden, welke door distrïct Noord uitgevoerd worden, gedurende de gehele perïode of gedeelten daarvan.

Werkzaamheden, welke door derden ten behoeve van district Noord uitgevoerd worden, gedurende de gehele periode of gedeelten daarvan.

Werkzaamheden welke mogelijk door het district Noord zullen worden uitgevoerd, een en ander afhankelijk van de personele bezetting.

 

Annotatie

[16] p.
WWNO-N-79.0004
WWNO-N-81.0002
WWNO-N-82.0003
WWNO-N-82.0011
WWNO-N-84.0003

Naar boven