Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar ziekte bij bot (Platichthys flesus) rondom de zeesluizen bij IJmuiden in 1996 : eindrapport : vergelijking met de situatie in 1990 en met de situatie rond de Afsluitdijk
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Pieters, H. ... [et al.]

 

Samenvatting

Onderzoek naar de gezondheidsstatus van het botbestand in 1996 ten opzichte van dat in 1990 bij het sluizencomplex te IJmuiden.

 

Annotatie

34 p.
bijl., ill.
RIVO rapport C068/99
RWS-NH rapport ANW 99.10
RIKZ rapport 99.043
Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland in samenwerking met Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)

Naar boven