Onderwerp: Bezoek-historie

Van Mesolithicum tot WOII : ViA15 archeologisch onderzoek tussen Bemmel en Didam
Publicatiedatum:01-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van der Leije, I. Vossen, E. Heunks, E. Blom, I. van Wijk en D. Bente ; Archol/ADC ArcheoProjecten/Lievense

 

Samenvatting

Het gebied tussen Bemmel en Didam is in archeologisch opzicht enorm rijk. In aanloop naar de aanleg van de ViA15 is conform wet- en regelgeving archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn locaties die mogelijk in gebruik zijn geweest vanaf het Paleolithicum tot aan de Tweede Wereldoorlog systematisch onderzocht. Op 19 plaatsen zijn 735 proefsleuven aangelegd. De resultaten schetsen een gedetailleerd beeld van hoe het landschap eruit heeft gezien en waar mensen hebben gewoond en gewerkt in de afgelopen 15.000 jaar. De vindplaatsen die bij het proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen, zijn of worden in 2020 en 2021 opgegraven. Als aanvulling op het proefsleuvenonderzoek in de omgeving van Groessen is een historisch bronnenonderzoek naar erven en dijken uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat enkele erven minimaal terugreiken tot in de 17e eeuw.

 

Annotatie

In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat

Bijlagen

Naar boven