Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de Vegetatiekartering van Kwade Hoek, Slufter Voorne en Gors bij Rozenburg [Haringvlietmonding] 2018 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:06-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Tolman & D.P. Prange ; EGG consult, P&T

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden. Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. Deze vlakdekkende vegetatiekartering geeft informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van kwelders van de Slufter Voorne, Kwade Hoek en Gors bij Rozenburg.

 

Annotatie

9 dln.
ill.
Met lit. opg.
Versie 2
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven