Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting vegetatiekartering Dollard en Punt van Reide 2018 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000/1:5.000
Publicatiedatum:06-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.P. Pranger & M.E. Tolman ; EGG consult, P&T

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden. Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. Deze vlakdekkende vegetatiekartering geeft informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van kwelders in de Dollard.

 

Annotatie

169 p. incl. bijl.
ill.
Met lit. opg,
Definitief
Versie 2
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven